U bent hier

collage wounded warriors canada

Verslag bezoek Wounded Warriors Canada op maandag 15 juni 2015

16 juni 2015

| Van

Danny Jones

Schepen Jan Morbee en het For Freedom Team verwelkomen Wounded Warriors

                                   in het For Freedom Museum  Knokke-Heist

                                                                                              

Op maandagochtend 15 juni werden een honderdtal Canadezen  die deel uitmaakten van de Battlefield Bike Ride 2015, verwelkomt door Schepen Jan Morbee tijdens hun bezoek aan het For Freedom Museum, Knokke-Heist.

Van 12 tot 20 juni doortrekken zij per fiets  de slagvelden van WO I en II  doorheen West-Vlaanderen en Nederland.

Het doel van de ganse fietstocht is geld in te zamelen  voor hun Charity nl. de Non Profit Organisatie “Wounded Warriors Canada” .

Deze Canadese organisatie is actief in het opvangen en verzorgen van verwonde en door trauma getroffen soldaten  die strijd leverden in Irak  en Afgahanistan.

De voorzitter van de vereniging is LGen. Roméo A. Dallaire, gewezen UNO-bevelhebber en geprezen humanist voor zijn inzet tijdens de Ruanda-crisis.

Hun leuze is “Honour The Fallen ,Help the Living” .

De gereden kilometers worden gesponsord door Canadese burgers of firma’s en zo hoopt men tegen de aankomst  in Arnhem op 20 juni ,300.000 euro ingezameld te hebben.

 Veel van de deelnemende fietsers zijn vroegere militairen die dienden in Bosnië, Kroatië en Servië en ook slachtoffer werden van het post traumatisch stress disorder.

De Canadese bezoekers werden onthaald met muziek op de de Pipes door  Pipe-Major Diederik Dejaegher, For Freedom Pipes and Drums Band, en een static show  van WO-II voertuigen  van de groep “Remembrance” o.l.v. Willy Van Lierde. Molenaar Wilfried Callant zorgde voor de indrukwekkende Maple-leafvlagen op de wieken van zijn molen.

 

Conservator Freddy Jones wees de deelnemers erop dat Knokke-Heist, bevrijd door hun voorvaderen , 71 jaar geleden, bijzonder fier is , hen te mogen begroeten en te feliciteren

met deze unieke  humanitaire missie. In vredestijd verliezen zonen hun vaders, in oorlogstijd verliezen vaders hun zonen, een leed dat menige Canadese ouders tijdens WO-I en II meemaakten en ik ook ervoer bij het verlies van onze zoon Kenny,aldus Freddy.

Het For Freedom Team bezorgde de Canadese bezoekers een onvergetelijke

rondleiding , emoties waren nauwelijks te bewingen  en woorden van lof  hingen in de lucht.

 

De echtgenote van LGen. Dallaire , begeleidster van de groep, maakte tijd vrij voor een gezellige babbel met Georgette Nobus,  moeder(90 lentes and still riding her bike) van Freddy en Danny Jones, die al het verstelwerk van de meer dan 100 uniformen in de laatste 30 jaar op zich nam.

 

Wounded Warrier Manager Todd Mc Gowan bedankte  tenslotte Schepen Morbee en het FF Museum-Team voor de gastvrijheid en het onthaal in Knokke-Heist en prees  de inzet en het werk die hier ter ere van de Canadese bevrijders  en Canada wordt verricht.

Een algemeen Canadees applaus vulde de dorpsstraat van Ramskapelle.

 

De groep zet deze week per fiets de tocht verder door Vlissingen, Bergen op Zoom, om te eindigen in Arnhem.(A Bridge too Far).

 

De begeleidende crew van fotografen en cineasten  regisseert  een film van deze Battle Tour  2015. Die wordt uitgezonden op alle Canadese TV-zenders tijdens  de herfst en zal tevens voor ons te zien zijn op  de site woundedwarrier.ca

 

 

 

 Het For Freedom Museum wenst  aldus ,de Canadese kijkers die een toekomstige  reis naar België plannen eveneens te verleiden tot een bezoek aan onze badstad,  Knokke-Heist .